top of page

Do., 18. Apr.

|

Pacura Studios

LIQUID 3.0

muzyka | wernisaż | wino

Nie prowadzimy sprzedaży biletów
Zobacz inne wydarzenia
LIQUID 3.0
LIQUID 3.0

Zeit & Ort

18. Apr. 2024, 19:00 – 23:00

Pacura Studios, Ślusarska 9, 30-710 Kraków, Polska

Über die Veranstaltung

|EN below|

“Malarz powinien "widzieć" i - jak sądzę nie musi rozumieć tego, co widzi (...). Bardzo trudne, jeśli nie niemożliwe, jest opowiedzenie utworu muzycznego i podobnie trudno jest chyba z obrazem. To tak jak opisać smak czekolady komuś, kto nigdy nie miał jej w ustach. Reasumując: obrazy są do oglądania, a reszta jest milczeniem (Zdzisław Beksiński).”

18 kwietnia | godz. 19.00 | Pacura Studios ul. Ślusarska 9, Kraków

BILETY - 50 zł - LINK : https://www.sklep.pacura.co/.../liquid-3-0-wystawa...

Zapraszamy was na wieczór w czasie którego wszystkie zmysły zostaną poruszone.

LIQUID to wydarzenie łączące niezależne pojęcia. Muzyka klasyczna przeplatająca się z elektroniką zabrzmi w przestrzeni Pacura Studios, w którego barze ULTRA popłyną unikatowe wina Naturalistów.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 19.00 - Start 19.00 - 20.30 - Otwarcie wernisażu 20.30 - 22:30 - Koncert Mauris Ensemble & PACURA xx - w trakcie degustacja win ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

KONCERT - Mauris Ensemble & PACURA xx

muzyka klasyczna | muzyka elektroniczna | improwizacja

Koncert będzie składał się z czterech części, w czasie których będzie mogli degustować wina Naturalistów dobrane specjalnie do klimatu słyszanej muzyki.

Mauris Ensemble - to inicjatywa artystyczna, którą w 2022 roku rozpoczęła trójka muzyków: flecistka Magdalena Di Blasi, altowiolista Jan Czyżewski oraz harfista Adrian Nowak. Celem zespołu jest tworzenie własnego języka muzycznego, na który składa się repertuar klasyczny, muzyka improwizowana, eksperymentalna oraz elektroniczna.

PACURA xx - Kris Pacura to fryzjer, edukator, założyciel koncepcji PACURA. Od połowy 2022 roku spełnia się także jako DJ.. W jego setach słychać wpływy etno, organic, progressive house oraz ambientowych brzmień chociaż, jak sam przyznaje, wciąż jest na ścieżce muzycznych poszukiwań i eksploracji.

WERNISAŻ - prace Zdzisława Beksińskiego oraz biżuteria Art Krak

Tego wieczoru otwieramy także miesięczny wernisaż. Wystawa ma na celu promocję mniej znanych prac Zdzisława Beksińskiego – jego wyjątkowych, oryginalnych fotografii z początku kariery, ale także fotomontaży, czy oryginalnych plakatów z wystaw. Będziemy mogli podziwiać także oryginalną biżuterię, inspirowaną ostatnim obrazem artysty, który stał się świadkiem jego tragicznej śmierci.

WINO

Naturaliści - “ Wyszukujemy i importujemy wina naturalne. Nic dodać, nic ująć. “

Do zobaczenia !

| EN |

music | vernissage | wine

"A painter should "see" and - I think - does not need to understand what he sees (...). It is very difficult, if not impossible, to narrate a musical piece and it is probably similarly difficult with a painting. It's like describing the taste of chocolate to someone who has never had it in his mouth. To sum up: paintings are for watching, and the rest is silence (Zdzislaw Beksinski)."

April 18 | 7 pm | Pacura Studios 9 Slusarska Street, Krakow

TICKETS - PLN 50

LINK : https://www.sklep.pacura.co/.../liquid-3-0-wystawa...

We invite you to an evening during which all senses will be touched.

LIQUID is an event that combines independent concepts.

Classical music intertwined with electronics will resonate in the space of Pacura Studios, whose ULTRA bar will flow with the unique wines of Naturalists.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 19.00 - Start 19.00 - 20.30 - Opening of the vernissage 20.30 - 22:30 - Concert by Mauris Ensemble & PACURA xx - during which wine tasting will take place ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

CONCERT - Mauris Ensemble & PACURA xx

classical music | electronic music | improvisation

The concert will consist of four parts, during which it will be possible to taste Naturalists' wines specially selected to match the climate of the music heard.

Mauris Ensemble - is an artistic initiative started in 2022 by three musicians: flutist Magdalena Di Blasi, viola player Jan Czyzewski and harpist Adrian Nowak. The group's goal is to create its own musical language, which includes classical repertoire, improvised, experimental and electronic music.

PACURA xx - Kris Pacura is a hairdresser, educator and founder of the PACURA concept.

Since mid-2022, he has also been fulfilling himself as a DJ. In his sets one can hear influences of ethno, organic, progressive house and ambient sounds although, as he admits, he is still on the path of musical exploration and research.

VERNISSAGE - works by Zdzislaw Beksinski and jewelry by Art Krak

This evening also marks the opening of the monthly vernissage. The exhibition aims to promote the lesser-known works of Zdzislaw Beksinski - his unique, original photographs from the beginning of his career, but also photomontages or original posters from his exhibitions. We will also be able to admire original jewelry, inspired by the artist's last painting, which witnessed his tragic death.

WINE Naturalists - " We seek out and import natural wines. Nothing more, nothing less.”

See you there !

Diese Veranstaltung teilen

bottom of page